Hizmet Şartlarımız

Sayın Yetkili,
Teklifimizin tarafınızca onaylanması halinde, hizmet faaliyetleri teklifinin sözleşme ve ticari ilişkilerin tarafı, Sabancı Üniversitesi iştiraki olan teknoloji ticarileştirme firmamız SABANCI ÜNİVERSİTESİ İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİM TİCARET VE YATIRIM A.Ş. (Tuzla V.D 4650296747) olacaktır. Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret Ve Yatırım A.Ş., teklife konu hizmetleri SABANCI ÜNİVERSİTESİ TÜMLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SU IMC) altyapısı ve gerektiğinde ilgili öğretim üyesinin görevlendirilmesi ile temin edileceğini garanti eder.
Araştırma işbirliği çerçevesinde üniversitemizle çalışma yönünde göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür eder, hizmet şartlarımızı aşağıda bilgilerinize sunarız:
•    Sunacağımız teklifin geçerlilik süresi 30 (otuz) gündür.
•    Teklifimizde belirtilecek fiyatlar, belirtilmiş para biriminden ve KDV hariç tutularak sunulmuştur.
•    Eğitim-Danışmanlık hizmetleri için ilave olarak sizlere  “EK-A Eğitim/Danışmanlık Hizmet Şartnamesi” iletilir. Şartnameyi teklif formu ile birlikte onaylayarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
•    Yasal teklifin tarafınızca onaylanması sonrası talep ettiğiniz hizmet verilir, faturanız oluşturulur ve tarafınıza iletilir.
•    Ödemenin, faturanızın tarafınıza iletilmesi itibariyle 15 iş günü içinde, aşağıda sunulan SABANCI ÜNİVERSİTESİ İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİM TİCARET VE YATIRIM A.Ş. hesaplarına yapılması gerekmektedir. Ödeme esnasında oluşabilecek banka transfer masrafları, tarafınıza aittir.

Hesap Adı          : SABANCI ÜNİVERSİTESİ İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİM TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Banka Adı          : AKBANK
HESAP NO (TL)  : 109323  /  IBAN: TR64 0004 6007 1388 8000 1093 23

•    Deney/test numuneleriniz ilgili uluslararası test standardına uygun olmalıdır, aksi takdirde kabul edilmeyecektir.
•    Hizmet süresi, numunenizin tarafımıza teslim edilmesi ve tarafımızın kabulü itibariyle başlar.
•    Hizmetiniz gerçekleştirilmeye başladıktan sonra talebinizi değiştirmek isterseniz, değişiklik talebiniz ve bu durumda oluşabilecek fiyat farkını kabul ettiğinize dair yazılı beyanınız gerekmektedir. Bu değişikliğe istinaden oluşacak fiyat farkı, tarafınıza faturalandırılacaktır.
•    Hizmet gerçekleştirilmeye başlandıktan sonra hizmetin iptalini talep etmeniz durumunda, o tarihe kadar SU IMC tarafından verilen hizmetin bedeli tarafınıza faturalandırılacaktır.
•    Hizmet talebinize dair ulusal/uluslararası test standardını belirtmediğiniz takdirde ilgili hizmet, tarafınızın yazılı beyan ettiği şartlara istinaden “Müşteri Metodu” kategorisinde gerçekleştirilecektir. Bu detay, Size EK 2 Fiyat Teklifimiz içinde “Açıklama” alanında sunulur.
•    Numunenin SU IMC tarafından kabulüne kadar geçen süre zarfında; ambalajlanması ve taşınması tarafınızın sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı hizmet çıktısında oluşacak olumsuzluklardan SU IMC sorumlu tutulamaz.
•    Laboratuvarımıza elden teslim ettiğiniz ve/veya kargo ile gönderdiğiniz numuneleriniz; deney/test hizmeti tamamlanıp tarafınıza bildirimi yapılması itibariyle 30 gün içerisinde teslim alınmalıdır, aksi takdirde imha edilecektir.
•    Tarafınıza sunulan deney/test raporları, özel olarak talep etmediğiniz sürece akademisyenlerimizce yorumlanmaz, cihazlarımızdan çıkan sonuçlar rapor içinde ham bilgi olarak sunulur. Ham bilginin kullanımı ile ilgili oluşacak risklerden SU IMC sorumlu tutulamaz.
•    Raporda ayrıca akademisyen yorumu istenir ise, hizmet bedeli ayrıca faturalandırılır.
•    Deney/test sonucunun, deneye tabi tutulmuş numunenin veya prototip olarak üretilmiş ürünün, faaliyetleriniz esnasında  ve/veya son müşterinin kullanımı esnasında oluşturabileceği risklerden SU IMC sorumlu tutulamaz.  
•    Uygunluk Beyanı istemeniz durumunda SuimcApp / Müşteri Talep Formu içinde “Talep Detayları” sayfasında yer alan “Diğer Açıklamalarınız” alanında uygunluk beyanı talebinizi ve ilgili dokümanı (şartname/standart ve karar kuralı)" açıkça belirtmeniz ve Müşteri İlişkileri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
•    SU IMC, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumludur. SU IMC, kamuya açık hâle getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi önceden bilgilendirecektir. Bilginin müşteri tarafından kamuya açık hâle getirildiği veya SU IMC ile müşteri arasında anlaşma olduğu durumlar hâriç (ör. şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı), diğer tüm bilgilerin özel bilgi olduğu değerlendirilir ve bu bilgiler mahrem bilgi kabul edilir.
•    SU IMC’nin gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahıs, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilir.
•    Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler, müşteriyle SU IMC arasında gizli kalır. Bu bilgilerin sağlayıcısı (kaynak) SU IMC tarafından gizli tutulur ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmaz.
•    Yasal olarak gereken haller dışında; komite üyeleri, yükleniciler, dış kuruluş personeli veya SU IMC adına faaliyet gösteren şahıslar da dâhil tüm çalışanlar, SU IMC faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen ya da oluşturulan tüm bilgileri gizli tutar.
•    SU IMC bilginin gizliliğini sağlamak amacıyla üst yönetiminden, çalışanlarından, yüklenici firma çalışanlarından ve ziyarete gelen paydaşlarından gizlilik taahhüdü alır. Laboratuvarlara izinsiz ve refakatçi eşliği olmaksızın giriş mümkün değildir. Satın almış olduğunuz deney/üretim hizmetine şahitlik etmek istemeniz durumunda, Müşteri İlişkileri Departmanı’ndan randevu almanız ve "EYK10 Paydaşlar İçin Gizlilik Taahhütnamesi"ni imzalamanız gerekmektedir.