Malzeme Karakterizasyon

Kompozit malzemelerin ve bunların bireysel bileşenlerinin kapsamlı bir karakterizasyonu, anlamlı bir yapı-özellik ilişkisi kurulmasında çok önemlidir. SU-TÜMER'deki Malzeme Karakterizasyonu Laboratuvarı kompozit üretimde kullanılan tüm kompozit malzemelerin ve bireysel bileşenlerin termal, termo-mekanik, reolojik ve yapısal karakterizasyonunu kapsar.

SU-TÜMER'deki Malzeme Karakterizasyonu Laboratuvarı, termo-gravimetrik (TGA), diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ve termal iletkenlik ölçümleri ile malzemelerin ısıl özelliklerini karakterize edebilir. Geleneksel DSC yöntemine ek olarak, modüle edilmiş, yüksek basınç ve flaş DSC gibi çeşitli modlar da gerçekleştirilebilir.

Öte yandan malzemelerin termo-mekanik özellikleri, tüm materyaller için çeşitli test modları kullanılarak dinamik mekanik analiz (DMA) ve termo-mekanik analiz (TMA) ile belirlenir. Diğer özellikler, reolojik analiz, ısı saptırma sıcaklığı (HDT), jel geçirgenlik kromatografisi (GPC), FT-IR spektroskopisi, termal iletkenlik ve temas açısı ölçümünü içerir.

ÇIKTILAR

 • Malzemelerin ısıl kararlılığı ve bozunma davranışları

 • Malzemelerin kontrollü, değişken ısıtma ve soğutma oranları altında termal geçişi

 • Yük altındaki malzemelerin termo-mekanik davranışı

 • Değişken kesme veya sıcaklık altında malzemelerin reolojik davranışları

 • Malzemelerin ısıl iletkenliği

 • Polimer ve oligomerlerin moleküler ağırlık analizi

 • Isı sapma sıcaklığı

 • Yüzeylerdeki sıvıların temas açısı

HEDEF SEKTÖRLER

Havacılık ve otomotiv endüstrisi, plastik ve polimer işleme endüstrileri, kimyasal hammadde ve ara madde üreticileri ve tüm akademik ve araştırma merkezleri kompozit materyallere odaklanmıştır.

EKİPMANLAR

 • Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

 • Stereo Microscopes

 • Metal Microscopes

 • Differential Scanning Calorimetry (DSC)

 • Simultaneous Thermal Analysis (TGA/DSC)

 • Dynamic Mechanical Analysis (DMA) 40 N

 • Dynamic Mechanical Analysis (DMA) 10 N

 • High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)

 • TwinDrive Reometer

 • High-Pressure Differential Scanning Calorimetry (HPDSC)

 • Flash Differential Scanning Calorimetry (Flash DSC)

 • Thermomechanical Analysis (TMA)

 • Analytical Balances

 • Gel Permeation Chromatography (GPC)

 • Liquid Chromatography

 • Thermal Constant Analyzer

 • Automatic Extraction Device

 • HDT / VICAT Test Device

 • Drop Shape Analyzer

 • Tensiometer

Hizmet Adı

(Deney / Üretim Faaliyeti)

Numune Malzeme Türü

Açıklama

(Şartlar, İstisnalar, Ekipmanlar, vs.)

Ulusal / Uluslararası

Standartlar

Laboratuvar Akreditasyonu

veya Kalite Sertifikası

Mevcudiyeti

Dinamik Mekanik Analiz (DMA)

Üç Nokta Eğme, Tek veya Çift Kollu Ölçüm,

Çekme, Kayma, Kesme ve Basma Modları

 

30oC - 500o

-150oC - 500oC

ASTM D7028

ASTM D4065

ASTM D4473

 
   
   

Çipli Diferansiyel Taramalı Kalorimetri

(Flash DSC)

  30oC - 550oC    

Yüksek Basınçlı Diferansiyel Taramalı

Kalorimetri (HPDSC)

  30oC - 700oC ASTM D5885  
  ASTM D5483  
  ASTM D6186  
Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)  

30oC - 700oC

-60oC - 700oC

-150oC - 700oC

ISO 11357-2 x
  ISO 11357-3 x
 

ASTM E793

ASTM E794

 
 
DSC Mikroskopisi   30oC - 700oC     
  -100oC - 500oC
Oksidasyon İndüksiyon Süresi / Sıcaklığı (OIT) Tayini (DSC)     ISO 11357-6  
    ASTM D3895  
Isı Kapasitesi (Cp) Tayini (DSC)   30oC - 500oC

ISO 11357-4

ASTM E1269

 
Termal Mekanik Analiz (TMA)    

30oC - 600oC

-60oC - 600oC

-150oC - 600oC

ASTM E381

ASTM E1545

ASTM E228

 
 
 
Termal Gravimetrik Analiz (TGA / DSC)   30oC - 1500o EN ISO 11358 x
Karbon Siyahı Tayini (TGA)   ASTM D5805  
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR)   Spektrum Görüntüleme EN 6042  
  ASTM E1252  
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)   Spektrum Görüntüleme EN 6040  
Termomekanik HDT / Vicat Testi   30oC - 300oC, HDT ISO 75, ASTM D648  
  30oC - 300oC, Vicat ISO 306, ASTM D1525  
Termal İletkenlik Ölçümü   Termal İletkenlik ISO 22007  
% Reçine, Lif Tayini   Otomatik Ekstraksiyon    
  24 Saatlik Ekstraksiyon ASTM C613  
Yüzey Gerilimi Ölçümü   Wilhelmy Plakası ile    
Mikroskop ile Görüntüleme   Metal veya Stereo Optik Mikroskop    
Sıcaklık Taraması   Reometre ile ISO 6721-10  
Gerinim Taraması    
Frekans Taraması    
Viskozite Ölçümü    
Jelleşme Süresi    
Termoplastik Reolojisi