PROJELER

Gelişmiş Kompozit Tasarımı ve Durum İzleme

 • Termoplastik Karbon Kompozitlerin Yenilikçi İmalat Teknikleri Kullanılarak Çelik Şase Bağlantı Parçasının Tasarım Optimizasyonu ve Hafifletilmesi

 • Kompozit Yapıların Yapısal Sağlık Takibi İçin Gerçek Zamanlı Şekil Algılama ve Hasar Tespit Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Deneysel Doğrulanması

 • Yüzen Cisimlerin Şiddetli Dalgalar Altındaki Hareketlerinin Parçacık Yöntemleriyle İncelenmesi

 • Kristal Plastisite Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Otomotiv Uygulaması Kullanılarak Plastik Deformasyon Sonrası Artık Gerilme Hesabı için Sayısal Yöntemin Geliştirilmesi

 • Peridinamik ve iFEM Metodolojisini Birleştirerek Kompozit ve Sandviç Yapıların Yapısal Sağlık Takibi: Teorik Modelleme, Sayısal Analiz ve Deneysel Doğrulama

 • 3B Ortogonal Dokuma Polimerik Kompozit Malzemelerde Fiber ve Reçine Hibridizasyon Etkisinin Sayısal Modellemesi ve Deneysel Doğrulaması

 • Kompozit Yaprak Yay Tasarımı, Üretimi ve Doğrulamaları

İleri Kompozit Üretimi

 • Termoplastik Havacılık ve Uzay Kompozit Yapılarının Otomatik Fiber Yerleştirme İşleminin Tasarım ve Deneysel Doğrulaması

 • Kompozit Roket Kapsül Üretimi

 • Ortam Koşullarını İzlemek için Esnek Sensör Bileşenlerinin Tasarım ve Üretim Süreçleri

 • Hibrit Yöntemler Kullanılarak Farklı İstifleme Dizileri ve Karbon Fiber Türleri ile Fiber Takviyeli Polimerlerin Mikro Hasar Oluşumunun / Birikiminin İzlenmesi

 • Karbon Prepreg Laminatlar için Otoklav Dışı Süreçlerin Entegre Modellemesi ve Optimizasyonu: Basınç, Sıcaklık ve Sıkıştırmanın Zamanla İlişkisi

Eklemeli Tasarım ve Üretim

 • Elektron Işını Erime Süreci Geliştirme ve Malzeme Karakterizasyonu

 • Sayısal Modellerle Desteklenen Eklemeli Üretim Teknolojileri için Yenilikçi Topoloji Optimizasyon Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Deneysel Doğrulaması

 • Jet Motoru Parçalarının Tasarımı ve Üretimi

Robotik ve Dijital Üretim

 • DiCoMI - Üretim İnovasyonu Aracılığıyla Yönlü Kompozitler

 • Robotik İşleme Süreçleri için Takımyolu Boyunca Konum İzleme ve Titreşim Sönümleme Sistemlerinin Geliştirilmesi

 • Havacılık Uygulamaları ve Doğrulamaları için Otomatik Fiber Yerleştirme Yöntemi ile Tasarım, Üretim, Kalite Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi

 • Sıralı ve Robotize Büyük Ölçekli Termoplastik Kompozit Yapıştırma Sistemlerinde Atmosferik Plazma Aktivasyon Yönteminin Uygulanması ve Optimizasyonu

Fonksiyonel Polimerler

 • Tek Bileşenli Epoksi Reçineler ve Ön Prepregler için Polioksazolin-Amin Bazlı Termal Olarak Gizli Kürleme Maddeleri

 • Solvent Bazlı Teknolojiyi Kullanarak Kullanım Ömrü Sonu Polipropilen Ürünlerini Saf Kalitede Polipropilene Geri Dönüştürmek için Yeni Bir Yaklaşım Geliştirilmesi - ISOPREP

 • Sığ Jeotermal Sistemlerin ve Yeraltı Termal Depolamasının Performansını ve Maliyet Etkinliğini Artırmak için İleri Malzemeler ve Süreçler — GEOCOND

 • Kendi Kendini İyileştiren Su Bazlı Poliüretan Emülsiyonların Geliştirilmesi ve Korozyon Önleyici Boya Formülasyonlarında Kullanımı

Fonksiyonel Nano Malzemeler

 • İleri İçme Suyu Arıtımı için Grafen Kompozitleri (GO-FOR-WATER)

 • Nano Katkılı Prepreg Materyal Geliştirme

 • Su Arıtmada Yenilikçi Asimetrik Siklopolimer (CP) ve Siklopolimer İnce Film Kompozit (CP-TFC) Membranlar ve Modifiye / Entegre Poliamid İnce Film Kompozit (mPA-TFC) Membranlar

 • Plastik Atıklardan Yukarı Doğru Geri Dönüşüm Tekniğiyle Grafen / Talk Hibrit Katkı Maddesinin Geliştirilmesi ve Güçlendirici Olarak Otomotiv Sektöründe Hafif ve Sağlam Prototip İç ve Dış Trim Parçalarının Üretiminde Kullanımı