📅 3 Jan 2023, Tue 2:14 PM

TÜBİTAK’ın 1001 programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nden proje yürütücüsü olarak sunulan 14 proje desteklenmeye hak kazandı. Böylelikle 2022 yılı 2. dönem çağrısı altında Türkiye’de en çok proje desteği alan kurum oldu. TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler destekleniyor. Desteklenen on dört projenin toplam yaklaşık 16 milyon TL değerindeki bütçesi ile 5 lisans, 15 yüksek lisans, 15 doktora öğrencisi ve 9 doktora sonrası araştırmacının desteklenmesi planlanıyor. TÜBİTAK 1001 desteği alan projelerimiz:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden;Öğretim Üyesi Meltem Elitaş’ın yürütücüsü, Murat Kaya Yapıcı’nın araştırmacı olduğu “Dielektroforez Yöntemi ile Glioblastoma ve Mikroçevresindeki Hücrelerin Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve İkili Olarak Ko-Kültür Edilmiş Bu Hücrelerden GBM Hücrelerinin Ayrılması” başlıklı projeÖğretim Üyesi Burak Kocuk’un yürütücüsü, Tuğçe Yüksel’in araştırmacı olduğu “Yeni Nesil Temiz Enerji Teknolojilerine Geçis Stratejilerinin Çok Asamalı Rassal Programlama ile Eniyilenmesi” başlıklı projeÖğretim Üyesi Mohaned Chariti’nin yürütücüsü olduğu “Cost-Efficient 6G Radio Access Network for Internet-of-Everything” başlıklı projeÖğretim Üyesi Esra Koca Paç’ın yürütücüsü, GTÜ’den Burak Paç’ın araştırmacı olduğu “Paylasımlı mobil cihazların isletilmesinde ortaya çıkan optimizasyon problemleri” başlıklı projeÖğretim Üyesi Bekir Bediz’in yürütücüsü, Güllü Kızıltaş Şendur'un danışman ve İTÜ’den Erden Yıldızdağ’ın araştırmacı olduğu “Takviye yapılarla güçlendirilmiş katmanlı kompozit panellerin analizi ve çok amaçlı tasarımı için yenilikçi spektral eleman yöntemi geliştirilmesi” başlıklı projeÖğretim Üyesi Öznur Taştan’ın yürütücüsü, ODTÜ’den Ramazan Gökberk Cinbiş’in araştırmacı olduğu “Karanlık Fosfoproteom için Sıfır/Az Karışık Öğrenmeye Dayalı Tahmin Araçlarının Geliştirilmesi” başlıklı projeÖğretim Üyesi Adnan Kefal’in yürütücüsü, Bilkent Üniversitesi’nden Ali Javili’nin araştırmacı olduğu “Kompozit Yapıların Çatlak İlerlemesi Takibi ve Çok-Ölçekli Yapısal Sağlık İzlemesi için Yenilikçi Ters Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Deneysel Uygulaması” başlıklı projeÖğretim Üyesi ve SUNUM araştırmacısı Murat Kaya Yapıcı’nın yürütücüsü olduğu “Elektromanyetik transdüksiyona dayalı ivme ölçümünün arastırılması ve manyetik indüksiyon ile çalısan silikon-mikroislenmis MEMS ivmeölçer yongalarının gelistirilmesi” başlıklı proje Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi’nden;Öğretim Üyesi Eren Günseli’nin yürütücüsü olduğu “Olaysal Bellekte Geriye Dönük Olaylara Ayırmanın Araştırılması” başlıklı projeÖğretim Üyesi Kristen Sarah Biehl Öztuzcu’nun yürütücüsü, Aslı İkizoğlu Erensü ve Çiğdem Bağcı’nın araştırmacı olduğu “İstanbul’da Suriyelilerin yoğunlaştıkları kentsel alanlarda sosyal uyum uygulama ve süreçlerinin farklı disipliner bakış açıları ve yöntemleri ile araştırılması” başlıklı projeÖğretim Üyesi Nihan Alp’in yürütücüsü olduğu “Dinamik yüz algısında ve epizodik bellek oluşumunda entegrasyon sürecinin davranışsal ve sinirsel temsilleri” başlıklı projeÖğretim Üyesi Özgür Kıbrıs’ın yürütücüsü olduğu “Ekonomik Karar Almada İşitsel İpuçlarının Etkileri: Teşvik Bazlı Bir Deney” başlıklı projeNetwork Öğretim Üyesi S. Hülya Canbakal’ın yürütücüsü olduğu “Osmanlı Girit’inde cinsiyet eşitsizliği ve iktisadi performans” başlıklı proje Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden;KTMM Proje Mühendisi Serkan Güçlü’nün yürütücüsü, Bekir Dızman ve Serkan Ünal’ın araştırmacı olduğu “Yenilikçi İleri Osmoz Çekme Çözeltilerinin Geliştirilmesi Ve İleri Osmoz Temelli Soğuk Konsantrasyon Prosesinin İyileştirilmesinde Ve Kendinden Enerjili Filtrasyon Sistemlerinin Geliştirilmesinde Kullanılması” başlıklı proje Araştırmacı olarak dahil olduğumuz 2 proje ayrıca desteklenmiştir. Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Burak Gökgür’ün araştırmacı olduğu “Farklı Tüketici Davranısları ve Genisletilmis Üretici Sorumlulugu Altında Ürün Hattı Tasarımı ve Fiyatlandırma Problemlerine Bütünlesik Bakıs” başlıklı projeMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Koşar’ın araştırmacı olduğu “HER2 pozitif meme kanserine karşı teranostik hipertermi tedavisi geliştirilmesi” başlıklı projeAyrıca, TÜBİTAK’ın 1001 programı kapsamında 4 projemiz bir sonraki çağrı dönemini beklemeden hızlı revizyon hakkı elde etmiştir.Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Riccardo Franceschin’ın yürütücüsü olduğu “Doğurganlık: Zorunlu Göç Sonrası Sosyal Normların Etkileri” başlıklı proje;  Yönetim Bilimleri Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi Onuralp Armağan’ın yürütücüsü, Boğaziçi Üniversitesi’nden Nur İrem Nuhoğlu ve Zeynep Ayşecan Gököz’ün araştırmacı olduğu “Kilit Denetim Konularının İletişim Değerini Artırmak: İyi Denetim Uygulamaları İçin İki Öneri” başlıklı projeMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Burç Mısırlıoğlu’nun yürütücüsü, Ali Rana Atılgan ve Kürşat Şendur’un araştırmacı olduğu “Pozitif ve negatif kalorik etki ile ferroelektrik ince filmlerde durum algılama” başlıklı projeSUNUM Araştırmacısı Serap Hayat Soytaş’ın yürütücüsü olduğu “Nanofiber Esaslı Elastik Lityum-İyon Pillerin Geliştirilmesi” başlıklı proje