İSİG ve ÇS Politikamız

İş ve Çevre Sağlığının korunması; SU IMC yönetiminin yapısı, ölçeği ve faaliyetleri dahilinde ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri, kuruluşun amacı ve bağlamı ile uyumlu olup çalışma prensipleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

 

  • “Tüm kazalar / olaylar önlenebilir”,
  • Hedefimiz; sıfır iş kazası, sıfır çevre / proses kazası ve tüm meslek hastalıklarını önlemektir,
  • İSG - Çevre özdeğerimizdir,
  • İSG - Çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülüklere ve standartlara uyulur,
  • Bu politika Çevre hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlar,
  • Tüm süreçlerimizde çevre etki değerlendirmeleri ve risk analizleri yapılarak, sürekli iyileştirme ile olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak olumlu çevre boyutları arttırılır,
  • Faaliyet ve ürün/hizmetlerimiz ile ilişkili çevre boyutları yaşam döngüsü yaklaşımı değerlendirilerek belirlenir,

 

Bu politikaya uyulması tüm paydaşların sorumluluğu ve sözleşmelerinin bir parçasıdır.