Malzeme Karakterizasyon

Laboratuvarı

Malzeme Karakterizasyon

Kompozit malzemelerin ve bunların bireysel bileşenlerinin kapsamlı bir karakterizasyonu, anlamlı bir yapı-özellik ilişkisi kurulmasında çok önemlidir. SU-TÜMER'deki Malzeme Karakterizasyonu Laboratuvarı kompozit üretimde kullanılan tüm kompozit malzemelerin ve bireysel bileşenlerin termal, termo-mekanik, reolojik ve yapısal karakterizasyonunu kapsar.

 

SU-TÜMER'deki Malzeme Karakterizasyonu Laboratuvarı, termo-gravimetrik (TGA), diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ve termal iletkenlik ölçümleri ile malzemelerin ısıl özelliklerini karakterize edebilir. Geleneksel DSC yöntemine ek olarak, modüle edilmiş, yüksek basınç ve flaş DSC gibi çeşitli modlar da gerçekleştirilebilir. Öte yandan malzemelerin termo-mekanik özellikleri, tüm materyaller için çeşitli test modları kullanılarak dinamik mekanik analiz (DMA) ve termo-mekanik analiz (TMA) ile belirlenir. Diğer özellikler, reolojik analiz, ısı saptırma sıcaklığı (HDT), jel geçirgenlik kromatografisi (GPC), FT-IR spektroskopisi, termal iletkenlik ve temas açısı ölçümünü içerir.

 

ÇIKTILAR

Malzemelerin ısıl kararlılığı ve bozunma davranışları

Malzemelerin kontrollü, değişken ısıtma ve soğutma oranları altında termal geçişi

Yük altındaki malzemelerin termo-mekanik davranışı

Değişken kesme veya sıcaklık altında malzemelerin reolojik davranışları

Malzemelerin ısıl iletkenliği

Polimer ve oligomerlerin moleküler ağırlık analizi

Isı sapma sıcaklığı

Yüzeylerdeki sıvıların temas açısı

 

HEDEF SEKTÖRLER

Havacılık ve otomotiv endüstrisi, plastik ve polimer işleme endüstrileri, kimyasal hammadde ve ara madde üreticileri ve tüm akademik ve araştırma merkezleri kompozit materyallere odaklanmıştır.

 

CİHAZLAR

      - Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

      - Stereo Microscopes

      - Metal Microscopes

      - Differential Scanning Calorimetry (DSC)

      - Simultaneous Thermal Analysis (TGA/DSC)

      - Dynamic Mechanical Analysis (DMA) 40 N

      - Dynamic Mechanical Analysis (DMA) 10 N

      - High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)

      - TwinDrive Reometer

      - High-Pressure Differential Scanning Calorimetry (HPDSC)

      - Flash Differential Scanning Calorimetry (Flash DSC)

      - Thermomechanical Analysis (TMA)

      - Analytical Balances

      - Gel Permeation Chromatography (GPC)

      - Liquid Chromatography

      - Thermal Constant Analyzer

      - Automatic Extraction Device

      - HDT / VICAT Test Device

      - Drop Shape Analyzer

      - Tensiometer