Değerlerimiz

  • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
  • Etik Değerlere Bağlılık
  • Açık İletişim
  • Açık İnovasyon
  • Çalışan Odaklılık
  • Müşteri Odaklılık
  • Ekip Çalışması
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği
  • Yüksek Teknoloji Okurluğu
  • Sürdürülebilirlik