Published on 04.07.2019 08:10

Supported Projects:

  • BAHATTİN KOÇ: Eklemeli Imalat Teknolojileri için Sayısal Modellerle Desteklenmis Yenilikçi Topoloji Optimizasyon Algoritmalarının Gelistirilmesi ve Deneysel Dogrulanması,
  • BURCU SANER OKAN: İleri Dönüşüm Teknigi ile Plastik Atıklarından Grafen/Talk Hibrit Katkısı Geliştirilmesi ve Güçlendirici Olarak Otomotiv Sektöründe Hafif ve Sağlam Prototip İç ve Dış Trim Parça Üretiminde Kullanımı,
  • ERALP DEMİR: Havacılık/Uzay Uygulamalar için Otomatik Fiber Serme Yöntemi ile Tasarım, Üretim, Kalite Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Yöntemlerin Doğrulanması,
  • SERRA TOPAL: Atmosferik Plazma Aktivasyon Yönteminin Sıralı Nozüllü ve Robotiklestirilmis Olarak Büyük Ölçekli Termoset ve Termoplastik Kompozit Yapıstırma Sistemlerine Uygulanması ve Optimizasyonu.